Khảo sát biển 16 photos | 499 view

Phân tích BOD

Quan trắc các doanh nghiệp

Công nghệ xử lý MT

Thu mẫu không khí tại Thủy nguyên

Thu mẫu nước thải

Thu mẫu trầm tích

Hệ thống xử lý

Thu mẫu nước sông

Thu mẫu tại bãi rác

Thiết bị xử lý

Phòng thí nghiệm vi sinh

Phân tích KLN

Đo thông số hpá lý

Thí nghiệm viên

Vật liệu lọc

Than hoạt tính

Bình luận

Bạn cần đăng kí hoặc đăng nhập mới có thể gửi bình luận