Tên / Số / ký hiệu : NĐ 174/2007/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Ngày ban hành 29/11/2007
Loại văn bản Nghị định - Chính phủ
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chung
Xem : 489 Tải về