06:08 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về công ty Cô phần công nghệ Môi trường TDA

Không quan tâm

Hiểu biết nhiều

Tôi đã nghe qua

Bạn đã làm việc với công ty

Giới thiệu

Giới thiệu công ty Cổ phần công nghệ môi trường TDA

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T.Đ.A T.D.A ENVIROMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY         Add:   83B Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng         Tel:      0313.517.668...

Trang nhất » Tin Tức » Dịch vụ » Chất thải nguy hại

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của bộ TNMT.

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH là một trong các hồ sơ bắt buộc phải có của các doanh nghiệp.

Chất thải độc hại là gì?

Chất thải độc hại là gì?

Chất thải độc hại là các chất thải có thể được sinh ra do

 

UBND thành phố Hải Phòng