06:08 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về công ty Cô phần công nghệ Môi trường TDA

Không quan tâm

Hiểu biết nhiều

Tôi đã nghe qua

Bạn đã làm việc với công ty

Giới thiệu

Giới thiệu công ty Cổ phần công nghệ môi trường TDA

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T.Đ.A T.D.A ENVIROMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY         Add:   83B Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng         Tel:      0313.517.668...

Trang nhất » Tin Tức » Dịch vụ

Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường liên kết IMER

Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường liên kết IMER

Thành phần nước biển khác với các nước ngọt ở suối, sông và hồ như thế nào ?Câu hỏi thường nhật của mỗi khách du lịch ở vùng biển và ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của bộ TNMT.

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH là một trong các hồ sơ bắt buộc phải có của các doanh nghiệp.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường hay giám sắt môi trường định kỳ là công việc thường xuyên hàng năm của các doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Các dự án sau khi có báo cáo khả thi cần tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn tại thông tư số: 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của bộ TNMT.

ĐỀ ÁN MÔI TRƯỜNG

Đề án BVMT đang được lập theo hướng dẫn tại thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ TNMT.

Chất thải độc hại là gì?

Chất thải độc hại là gì?

Chất thải độc hại là các chất thải có thể được sinh ra do

Quan trắc chỉ số pH

Quan trắc chỉ số pH

pH là một trong những chỉ số bắt buộc khi quan trắc môi trường nước nước, chúng ta cùng tìm hiều chỉ tiêu pH là gì và có ý nghĩa gì?

TƯ VẤN LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC

TƯ VẤN LẮP ĐẶT TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC

Khi muốn theo dõi thường xuyên một nguồn nước để kiểm soát tốt hơn nguy cơ ôi nhiễm chúng ta nên lắp đặt trặm quan trắc tự động. Khi đó chúng ta nên tham khảo tư vấn như sau:

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Nhìn từ khía cạnh pháp luật để biết đã thực hiện đúng việc quan trắc môi trường hay chưa sẽ phải căn cứ vào văn bản pháp luật nao?

Vài nét về quan trắc môi trường

Vài nét về quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là một trong các công việc định kỳ của doanh nghiệp nhưng quan trắc môi trường là gì thì đâu phải doanh nghiệp nào cũng hiểu được.

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Khá nhiều chủ các dự án, chủ các doanh nghiệp và đôi khi có một số nhà quản lý vẫn nhầm lẫn giữa ĐTM, CAM KẾT và ĐỀ ÁN

Căn cứ lập ĐTM

Bạn phân vân, dự án của doanh nghiệp mình có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường không?

Bạn đã biết gì về sự nguy hại của bóng đèn huỳnh quang chưa?

Bạn đã biết gì về sự nguy hại của bóng đèn huỳnh quang chưa?

Những nguy cơ bị nhiễm độc khi vỡ đèn huỳnh quang và kinh nghiệm của chuyên gia khuyên các biện pháp xử lý trong tình huống này !

Tư vấn thực hiện đúng pháp luật bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp muốn thực hiện đúng pháp luật bảo vệ môi trường cần những gì?

Dịch vụ QT  và PT môi trường biển

Dịch vụ QT và PT môi trường biển

1. Kiểm tra đánh giá chất lượng nước sinh hoạt, nước thải, nước biển và mẫu đất -trầm tích biển ở các vùng miền Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Đinh,..), miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng,...), miền Nam(Kiên Giang, Cà Mau, Phú Quốc,..). Dùng các thiết bị hiện đại như máy quang phổ, sắc ký để xác định KLN, POP, dầu, độ đục, ...!

 

UBND thành phố Hải Phòng