06:05 EDT Thứ bảy, 18/08/2018

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về công ty Cô phần công nghệ Môi trường TDA

Không quan tâm

Hiểu biết nhiều

Tôi đã nghe qua

Bạn đã làm việc với công ty

Giới thiệu

Giới thiệu công ty Cổ phần công nghệ môi trường TDA

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG T.Đ.A T.D.A ENVIROMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY         Add:   83B Dư Hàng, Quận Lê Chân, Hải Phòng         Tel:      0313.517.668...

Trang nhất » Tin Tức » Tư vấn » Luật môi trường

văn bản pháp luật mới

Thứ năm - 15/11/2012 01:29
Một số văn bản pháp luật mới ban hành
Doanh nghiệp
1. (08/11/2012) Nghị định 93/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 
2. (24/10/2012) Quyết định 1587/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
3. (10/10/2012) Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
4. (09/10/2012) Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Đầu tư
1. (19/10/2012) Thông tư 05/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
2. (19/10/2012) Thông tư 06/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
Thương mại
1. (09/11/2012) Công điện 1878/CĐ-TTg tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Thủ tướng Chính phủ điện
 
2. (31/10/2012) Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
3. (30/10/2012) Thông tư 16/2012/TT-BTTTT quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
4. (23/10/2012) Nghị định 87/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
 
5. (12/10/2012) Thông tư 14/2012/TT-BTTTT quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
6. (10/10/2012) Thông tư liên tịch 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực do Bộ Công thương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
7. (10/10/2012) Thông tư 30/2012/TT-BCT quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 
Xuất nhập khẩu
1. (23/10/2012) Nghị định 87/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
 
2. (19/10/2012) Thông tư 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/11/2012) Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2012 giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (09/11/2012) Thông tư 189/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
2. (09/11/2012) Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
3. (19/10/2012) Thông tư 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
4. (28/09/2012) Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Chứng khoán
1. (09/10/2012) Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Bảo hiểm
1. (25/10/2012) Quyết định 1456/QĐ-BHXH năm 2012 về Quy định chế độ thông tin báo cáo trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 
2. (18/10/2012) Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
 
Kế toán - Kiểm toán
1. (12/09/2012) Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Lao động - Tiền lương
1. (08/11/2012) Quyết định 1674/QĐ-TTg năm 2012 giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định 94-HĐBT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (06/11/2012) Quyết định 23/2012/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau
 
3. (09/10/2012) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
 
Công nghệ thông tin
1. (08/11/2012) Quyết định 1671/QĐ-TTg năm 2012 sửa đổi Quyết định 2451/QĐ-TTg phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (23/10/2012) Nghị định 87/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
 
3. (23/10/2012) Quyết định 45/2012/QĐ-TTg về tiêu chí xác định công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
4. (12/10/2012) Thông tư 14/2012/TT-BTTTT quy định giá cước dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 
Bất động sản
1. (02/11/2012) Quyết định 41/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 
2. (30/10/2012) Quyết định 40/2012/QĐ-UBND về Quy định giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 
3. (09/10/2012) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định tạm thời Quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
 
Bộ máy hành chính
1. (08/11/2012) Quyết định 1661/QĐ-TTg năm 2012 bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm giữ chức Trưởng ban Công tác đàm phán của Việt Nam về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (08/11/2012) Quyết định 1662/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Hội Nghĩa, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
3. (08/11/2012) Quyết định 1668/QĐ-TTg năm 2012 chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng chính phủ sang Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
4. (08/11/2012) Quyết định 1674/QĐ-TTg năm 2012 giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định 94-HĐBT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
5. (07/11/2012) Quyết định 2802/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình hành động của tỉnh Khánh Hòa thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa loại hình dịch vụ sự nghiệp công”
 
6. (06/11/2012) Chỉ thị 18/CT-BCT năm 2012 tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ do Bộ Công thương ban hành
 
7. (30/10/2012) Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
 
8. (19/10/2012) Thông tư 06/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
9. (18/10/2012) Quyết định 48/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 140/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
 
10. (18/10/2012) Quyết định 1557/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
11. (11/10/2012) Thông tư 168/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2010/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 141/2009/TT-BTC quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
12. (10/10/2012) Thông tư 30/2012/TT-BCT quy định việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường đối với công chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
 
13. (09/10/2012) Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
 
14. (09/10/2012) Quyết định 26/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định tạm thời Quy trình luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành
 
15. (09/10/2012) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 
16. (09/10/2012) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
 
17. (09/10/2012) Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 
18. (09/10/2012) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
 
19. (09/10/2012) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
 
20. (09/10/2012) Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
 
21. (09/10/2012) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước
 
22. (09/10/2012) Quyết định 2060/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
 
23. (09/10/2012) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
 
Vi phạm hành chính
1. (08/11/2012) Nghị định 91/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 
2. (05/11/2012) Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2012 về Quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
Trách nhiệm hình sự
1. (09/10/2012) Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã do Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 
Tài chính nhà nước
1. (08/11/2012) Quyết định 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (06/11/2012) Quyết định 23/2012/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh Cà Mau
 
3. (24/10/2012) Thông tư 181/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 196/2004/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
4. (18/10/2012) Quyết định 48/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 140/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
 
5. (15/10/2012) Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh công lập
 
6. (11/10/2012) Thông tư 168/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2010/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 141/2009/TT-BTC quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
7. (09/10/2012) Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Xây dựng - Đô thị
1. (08/11/2012) Quyết định 1670/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt đề án phát triển Lưới điện Thông minh tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (07/11/2012) Quyết định 1659/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
3. (10/10/2012) Thông tư 06/2012/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 
4. (10/10/2012) Thông tư 05/2012/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 
5. (09/10/2012) Quyết định 2070/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước
 
6. (04/10/2012) Quyết định 2035/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 
Giao thông - Vận tải
1. (09/11/2012) Chỉ thị 13/CT-BGTVT năm 2012 tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 
Giáo dục
1. (08/11/2012) Quyết định 1662/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Hội Nghĩa, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/11/2012) Quyết định 1673/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
2. (06/11/2012) Thông tư 56/2012/TT-BNNPTNT quy định về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 
3. (05/11/2012) Quyết định 3244/QĐ-UBND năm 2012 khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
4. (05/11/2012) Quyết định 3239/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 1815/QĐ-UBND phê duyệt “Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng môi trường nước thải tại Khu công nghiệp đã lấp đầy trên 50% diện tích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
 
5. (22/10/2012) Thông tư 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 
6. (19/10/2012) Thông tư 51/2012/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định 57/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 
7. (12/10/2012) Thông tư 10/2012/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 
8. (09/10/2012) Quyết định 2068/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
 
9. (28/09/2012) Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
Thể thao - Y tế
1. (09/11/2012) Thông tư 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
 
2. (05/11/2012) Quyết định 3238/QĐ-UBND năm 2012 về Quy trình phối hợp kiểm tra, xử lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 
3. (22/10/2012) Thông tư 16/2012/TT-BYT quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
 
4. (15/10/2012) Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở khám, chữa bệnh công lập
 
5. (09/10/2012) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
 
6. (20/08/2012) Thông tư 13/2012/TT-BYT hướng dẫn công tác gây mê - hồi sức do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
Quyền dân sự
1. (24/10/2012) Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 
2. (16/10/2012) Quyết định 1669/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
 
Văn hóa - Xã hội
1. (09/11/2012) Công điện 1878/CĐ-TTg tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Thủ tướng Chính phủ điện
 
2. (26/10/2012) Báo cáo 108/BC-TCTK về tình hình kinh tế - xã hội tháng mười và mười tháng năm 2012 do Tổng cục Thống kê ban hành
 
3. (23/10/2012) Nghị định 88/2012/NĐ-CP Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
 
4. (19/10/2012) Thông tư 05/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
5. (19/10/2012) Thông tư 06/2012/TT-BKHĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
6. (18/10/2012) Quyết định 1558/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 
7. (09/10/2012) Quyết định 2058/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước
 
8. (09/10/2012) Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2012 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
 
Lĩnh vực khác
1. (08/11/2012) Nghị định 92/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
 
2. (07/11/2012) Thông tư 08/2012/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 
3. (06/11/2012) Quyết định 40/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy định quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 294/2007/QĐ-UBND
 
4. (05/11/2012) Kế hoạch 84/KH-UBND tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
 
5. (19/10/2012) Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường

Tác giả bài viết: tda

Nguồn tin: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

UBND thành phố Hải Phòng