Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 966650 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 13:44
Google Bot 38805 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 04:31
Yahoo Bot 1767 Thứ ba, 21 Tháng M. một 2017 11:03
MSN Bot 838 Thứ sáu, 17 Tháng Mười 2014 10:48
Exabot 630 Thứ tư, 22 Tháng M. một 2017 19:36
Google Adsense 336 Thứ sáu, 15 Tháng Bảy 2016 14:55
Alexa 154 Thứ hai, 20 Tháng M. một 2017 22:36
MSN Bot Media 149 Thứ tư, 10 Tháng Năm 2017 12:48
TurnitinBot 93 Thứ tư, 15 Tháng Bảy 2015 18:33
Google Feedfetcher 62 Thứ tư, 19 Tháng Tám 2015 08:36
Google AdsBot 29 Thứ năm, 15 Tháng Chín 2016 02:59
Open-source Web Search 12 Thứ năm, 04 Tháng Năm 2017 08:37
W3C Validator 6 Thứ bảy, 04 Tháng Sáu 2016 16:22