Máy chủ tìm kiếm Hits Truy cập gần đây
Majestic-12 984022 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 23:56
Google Bot 39524 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 22:56
Yahoo Bot 1916 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 07:51
MSN Bot 838 Thứ năm, 16 Tháng Mười 2014 23:48
Exabot 665 Chủ nhật, 07 Tháng Một 2018 21:03
Google Adsense 336 Thứ sáu, 15 Tháng Bảy 2016 03:55
Alexa 156 Thứ năm, 21 Tháng M. hai 2017 09:35
MSN Bot Media 149 Thứ tư, 10 Tháng Năm 2017 01:48
TurnitinBot 93 Thứ tư, 15 Tháng Bảy 2015 07:33
Google Feedfetcher 62 Thứ ba, 18 Tháng Tám 2015 21:36
Google AdsBot 29 Thứ tư, 14 Tháng Chín 2016 15:59
Open-source Web Search 12 Thứ tư, 03 Tháng Năm 2017 21:37
W3C Validator 7 Thứ sáu, 12 Tháng Một 2018 00:30