Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 541353 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 03:41
windows7 77303 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 03:40
windowsnt 27296 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 00:16
windowsnt2 24531 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 03:29
windowsxp2 24273 Thứ ba, 17 Tháng Bảy 2018 12:53
linux2 5395 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 00:33
macosx 3827 Thứ ba, 17 Tháng Bảy 2018 13:39
windowsvista 1824 Thứ ba, 17 Tháng Bảy 2018 20:22
windows2k 1188 Thứ tư, 18 Tháng Bảy 2018 02:03
windows2003 850 Thứ ba, 17 Tháng Bảy 2018 09:10
linux3 823 Thứ ba, 17 Tháng Bảy 2018 14:34
windows 270 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 15:14
windows95 163 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 17:50
windowsme 126 Chủ nhật, 06 Tháng Năm 2018 12:11
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 14:58
windows98 85 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 20:33
windowsce 33 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 22:52
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 20:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:37
openbsd 4 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 17:30
macppc 3 Thứ ba, 30 Tháng Chín 2014 07:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 23:00