Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 389096 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 21:08
windows7 58514 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 20:50
windowsxp2 18510 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 20:53
windowsnt2 15124 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 20:41
windowsnt 13330 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 21:07
linux2 4230 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 20:53
macosx 2378 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 15:45
windowsvista 1004 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 05:55
windows2003 842 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 19:13
windows2k 532 Thứ năm, 14 Tháng Chín 2017 13:52
linux3 483 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 19:14
windows 234 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 11:52
windows95 160 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 17:36
windowsme 108 Chủ nhật, 24 Tháng Chín 2017 19:25
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 14:58
windows98 83 Chủ nhật, 10 Tháng Chín 2017 14:19
windowsce 32 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 00:36
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 20:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:37
openbsd 3 Thứ tư, 09 Tháng Tám 2017 20:42
macppc 3 Thứ ba, 30 Tháng Chín 2014 07:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 23:00