Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 480922 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 18:41
windows7 71857 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 16:52
windowsnt 22272 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 16:27
windowsnt2 21952 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 18:36
windowsxp2 21274 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 10:40
linux2 4913 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 13:30
macosx 3341 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 12:04
windowsvista 1505 Thứ bảy, 17 Tháng Ba 2018 08:25
windows2003 847 Chủ nhật, 25 Tháng Hai 2018 09:00
windows2k 770 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 14:09
linux3 694 Chủ nhật, 18 Tháng Ba 2018 15:49
windows 266 Thứ ba, 13 Tháng Ba 2018 13:36
windows95 161 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 14:43
windowsme 125 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 01:15
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 14:58
windows98 85 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 20:33
windowsce 33 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 22:52
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 20:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:37
openbsd 3 Thứ tư, 09 Tháng Tám 2017 20:42
macppc 3 Thứ ba, 30 Tháng Chín 2014 07:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 23:00