Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 514458 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 09:36
windows7 74678 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 07:29
windowsnt 25790 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 09:13
windowsnt2 23096 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 08:11
windowsxp2 23066 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 04:42
linux2 5106 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2018 21:21
macosx 3540 Thứ sáu, 25 Tháng Năm 2018 21:17
windowsvista 1658 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 02:42
windows2k 962 Thứ bảy, 26 Tháng Năm 2018 09:17
windows2003 849 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 18:50
linux3 775 Thứ năm, 24 Tháng Năm 2018 15:18
windows 268 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 21:50
windows95 163 Thứ năm, 03 Tháng Năm 2018 17:50
windowsme 126 Chủ nhật, 06 Tháng Năm 2018 12:11
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 14:58
windows98 85 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 20:33
windowsce 33 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 22:52
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 20:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:37
openbsd 4 Thứ hai, 16 Tháng Tư 2018 17:30
macppc 3 Thứ ba, 30 Tháng Chín 2014 07:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 23:00