Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 451147 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 02:31
windows7 67796 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 02:15
windowsxp2 20616 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 00:59
windowsnt2 19456 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 01:07
windowsnt 19155 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 02:18
linux2 4752 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 15:32
macosx 3068 Thứ hai, 15 Tháng Một 2018 21:31
windowsvista 1240 Thứ ba, 16 Tháng Một 2018 00:48
windows2003 845 Thứ tư, 15 Tháng M. một 2017 07:17
linux3 616 Thứ ba, 09 Tháng Một 2018 22:05
windows2k 539 Chủ nhật, 31 Tháng M. hai 2017 09:54
windows 244 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 04:27
windows95 161 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 03:43
windowsme 125 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 14:15
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 03:58
windows98 85 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 09:33
windowsce 33 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 11:52
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 09:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 08:37
openbsd 3 Thứ tư, 09 Tháng Tám 2017 09:42
macppc 3 Thứ hai, 29 Tháng Chín 2014 20:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 12:00