Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 422794 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 20:05
windows7 63184 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 20:01
windowsxp2 19707 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 19:22
windowsnt2 17463 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 19:28
windowsnt 16059 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 19:56
linux2 4522 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 11:09
macosx 2740 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 14:39
windowsvista 1119 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 18:21
windows2003 845 Thứ tư, 15 Tháng M. một 2017 19:17
linux3 567 Thứ năm, 23 Tháng M. một 2017 11:25
windows2k 536 Thứ ba, 21 Tháng M. một 2017 04:08
windows 244 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 15:27
windows95 161 Thứ bảy, 21 Tháng Mười 2017 14:43
windowsme 125 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 01:15
windowsxp 91 Thứ sáu, 08 Tháng Chín 2017 14:58
windows98 85 Thứ năm, 19 Tháng Mười 2017 20:33
windowsce 33 Thứ sáu, 20 Tháng Mười 2017 22:52
windowsme2 31 Thứ năm, 11 Tháng Tám 2016 20:16
freebsd 5 Thứ bảy, 10 Tháng Sáu 2017 19:37
openbsd 3 Thứ tư, 09 Tháng Tám 2017 20:42
macppc 3 Thứ ba, 30 Tháng Chín 2014 07:27
mac 2 Thứ hai, 07 Tháng Mười 2013 23:00