Thống kê Đường dẫn từ site autohits.urani.vn theo các tháng của năm 2018
789
768
3530
7688
6232
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 19007