Thống kê Đường dẫn từ site coccoc.com theo các tháng của năm 2018
37
24
44
64
60
46
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 275