Thống kê Đường dẫn từ site google.com theo các tháng của năm 2018
31
69
94
91
121
118
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 524