Thống kê Đường dẫn từ site whois.domaintools.com theo các tháng của năm 2018
11
9
11
11
9
13
Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba Tháng Tư Tháng Năm Tháng Sáu Tháng Bảy Tháng Tám Tháng Chín Tháng Mười Tháng M. một Tháng M. hai
Tổng cộng: 64